EPS 100-037/Super

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym użyteczności publicznej i przemysłowej przy normalnych obciążeniach
  • do izolacji stropów ( jeżeli ocieplenie będzie układane na stropie pod warstwą zaprawy lub betonu)
  • podłogi na stropach o sztywnej konstrukcji
  • stropodachy bezpośrednio pod papą nawierzchniową
  • stropy zewnętrzne
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
Deklaracje właściwości użytkowych:

obowiązująca od 16.11.2022
obowiązująca od 21.07.2022
karta techniczna
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngblog.png katalog.png