Eco Thermica EPS S Fasada 038

  • izolacja cieplna ścian metodą lekką mokrą
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami 
Deklaracje właściwości użytkowych:

obowiązująca od 16.11.2022
obowiązująca od 21.10.2022
karta techniczna
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngblog.png katalog.png