Aqua Thermica EPS 150-035

  • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
  • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
  • izolacja miejsc mocno zawilgoconych
  • parkingi, garaże
  • podłogi przemysłowe
  • izolacja cieplna cokołów z izolacją przeciwwodną
  • izolacja dachów zielonych o odwróconym układzie
  • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych
deklaracja właściwości użytkowych
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngkatalog.pngblog.png