Grafiko Premium EPS 100-031

 • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
 • do izolacji stropów (jeżeli ocieplenie będzie układane na stropie pod warstwą zaprawy lub betonu)
 • podłogi na stropach o sztywnej konstrukcji
 • stropodachy bezpośrednio pod papą nawierzchniową
 • stropy zewnętrzne
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
 • tarasy, balkony
 • zewnętrzna izolacja ścian wykonywana metodą lekką-mokrą oraz lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej oraz zamkniętej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
 • izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
 • izolacja wszelkich ścian warstwowych
 • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
 • wypełnienie dylatacji
deklaracja właściwości użytkowych
karta techniczna
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngblog.png katalog.png