Grafico EPS S-033/Standard

  • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą oraz lekką-suchą
  • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
  • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej oraz zamkniętej ściany trójwarstwowej 
  • ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  • izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
  • izolacja wszelkich ścian warstwowych 
  • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
Deklaracje właściwości użytkowych:

obowiązująca od 16.11.2022
obowiązująca od 21.07.2022
karta techniczna
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngblog.png katalog.png