Ściana EPS S-044

  • izolacja cieplna ścian metodą lekką mokrą
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami 
deklaracja właściwości użytkowych
© Thermica Sp. z o.o. Wykonanie: Strony www Słupsk
fb.pngkatalog.pngblog.png