Jesteś tutaj: Oferta Styropiany fasadowe Eco Thermica EPS S FASADA 038

Eco Thermica EPS S FASADA 038

- izolacja cieplna ścian metodą lekką mokrą
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych
- izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych
- izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej
- izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
- izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami 

 Deklaracja właściwości użytkowych